Dorpsbudget

Om in aanmerking te komen voor de gelden in het kader van Dorspbudget kunt u op de website van de Gemeente Delfzijl lezen welke voorwaarden hieraan zijn verbonden en welk formulier u dient in te vullen. Dit formulier dient voor 17 september .a.s. te worden ingeleverd bij de een van de bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen. De eventuele toekenning is mede afhankelijk van de motivatie, de onderbouwing en het aantal aanvragen dat binnen komt.

U kunt de formulieren ook digitaal aanleveren: Secretariaat