Dorpsbelangen Meedhuizen.

No shortCode found

Meedhuizen is een klein, Noordgronings dorp in de driehoek Delfzijl – Tjuchem en Wagenborgen waar de mensen naast en met elkaar leven. Fijn wonen, recreeren en genieten van de natuur.

Dorpsbelangen Meedhuizen is een vereniging voor alle Meedhuisters die zich vooral bezig houdt met belangenbehartiging richting de overheden en bijvoorbeeld de NAM en NPG. Dat doet ze niet alleen aan de vergadertafel maar ook in het dorp zelf. Voorbeelden daarvan zijn de betrokkenheid bij de herstelwerkzaamheden aan de zwemsteigers en het strandje maar ook het project “verkeer en meer”.

Jaarlijks organiseren wij onze algemene ledenvergadering (ALV) en maken daarbij dankbaar gebruik van onze Dorpsherberg Lanting.