Voorlopig ontwerp Meedhuizen verkeer en meer…..

Donderdag 15 november is het voorlopig ontwerp gedeeld met de inwoners van Meedhuizen. Zo’n 40 mensen kwamen kijken hoe ver we nu zijn met het verwerken van de wensen, ideeën en eisen in het ontwerp. Er is nog een aantal vragen gesteld en er moeten nog wat details worden uitgewerkt, voordat we op 13 december aanstaande met z’n allen kunnen toosten op het definitief ontwerp voor doorzending naar het college.

Was u niet in de gelegenheid om naar de inloopavond op 15 november te komen? Of wil u het voorlopig ontwerp nog een keer bekijken?

Kijkt u dan hier.