“Verkeer en meer….” en de versterkingsopgave

In Meedhuizen staan volgens het versterkingsplan van de Nationaal Coördinator Groningen 89 huizen, die een verhoogd risico lopen bij een zware aardbeving.
Pas na inspectie wordt duidelijk of een woning ook daadwerkelijk moet worden versterkt. En welke maatregelen daarvoor nodig zijn.
Het is daarmee nog onbekend of er veel bouwverkeer komt en, zo ja, wanneer.

De voorbereiding van het project “Verkeer en Meer …” gaat daarom gewoon door.
Begin 2019 bekijken we samen wat het beste tijdstip is om project “Verkeer en Meer…” uit te voeren.

Door de voorbereiding van het project “Verkeer en Meer…” door te zetten en af te ronden leggen we de ideeën, de ontwerpen en de afspraken goed vast voor de toekomst.