Bespreken schetsontwerp donderdag 18 oktober

Bespreken Schetsontwerp

De projectgroep Meedhuizen Verkeer en Meer nodigt u uit om op donderdag 18 oktober aanstaande samen het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van Meedhuizen te bespreken. Dit schetsontwerp is gemaakt op basis van de wensen en eisen van de gemeente, de inwoners en andere belanghebbenden. Het schetsontwerp is  met de ontwerpwerkgroep voorbereid.

Mathijs Dijkstra, landschapsarchitect geeft die avond eerst een toelichting op het schetsontwerp. Hij laat de verschillende mogelijkheden voor het ontwerp zien. Na deze toelichting kunt u de plannen nader bestuderen op de panelen, die in de zaal worden gezet. U krijgt tevens een groene en rode sticker om uw voorkeur (en afkeur) voor één van de oplossingen duidelijk te maken. De projectgroepleden staan bij de panelen om uw vragen te beantwoorden en opmerkingen te noteren.

Doel van de avond is te horen of we op de goede weg zijn, of dat er nog aanvullende suggesties zijn. Daarna wordt het schetsontwerp omgezet in een voorlopig ontwerp en een definitief ontwerp. Voor beide ontwerpen komen we weer in de herberg om uw mening te horen. Als we uiteindelijk samen vinden dat het ontwerp goed genoeg is, wordt het vervolgens ter vaststelling aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna gaan de volgende fase in. De uitvoering staat nog steeds gepland voor 2019.

Programma
19.00 uur             Inloop
19.30 uur             Presentatie schetsontwerp en gelegenheid tot toelichtende vragen
20.15 uur             Bekijken panelen in de zaal en stickeren voor- en afkeur
21.30 uur             Einde

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over deze avond, neem dan contact op met Yvonne Arnst, communicatieadviseur van het project.
Zij zorgt dat uw vraag wordt beantwoord.
U kunt bij haar ook uw mailadres achter laten, zodat we u in de toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de laatste stand van zaken van het project kunnen toesturen.
Het mailadres van Yvonne is: yvonne@yvonnearnst.nl.