Persbericht: “klankbordgroep windpark Geefsweer”

Enige tijd geleden heeft de provincie Groningen middels het bestuur van de vereniging dorpsbelangen Meedhuizen kandidaten gevraagd zitting te nemen in een te vormen klankbordgroep betreffende het voorgenomen besluit een windturbinepark nabij de woongemeenschap Schaapbulten en omgeving op te richten.

In een jaarvergadering van de vereniging dorpsbelangen Meedhuizen is de bevolking naar kandidaten gevraagd die hierin zitting willen nemen. Wel is de opmerking gemaakt dat de klankbordgroep autonoom is en geen deel uitmaakt van de vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen. Ook zou de vereniging dorpsbelangen het podium zijn waar de klankbordgroep de bevolking periodiek zou informeren.

Nu, geruime tijd later en op basis van de bestendige praktijk, heeft het bestuur van de vereniging de beslissing genomen dat zij haar betrokkenheid bij de klankbordgroep op afstand zet. Zij wil en kan geen verantwoordelijkheid nemen van de discussie en resultaten die de klankbordgroep met de Provincie en projectontwikkelaars voert en heeft gehaald. Tevens is het bestuur van mening dat de communicatie met de bevolking onvoldoende is en dat een klankbordgroep hier niet in kan voorzien.

De reden is onder andere dat de klankbordgroep in ogen van het bestuur van de vereniging dorpsbelangen geen afspiegeling is van de bevolking.

Gezien de ontwikkelingen van de te plaatsen windparken in onze woon en leefomgeving wil het bestuur samen met de bevolking en naastgelegen dorpen hierover een onafhankelijk standpunt bepalen.

Namens het Bestuur dorpsbelangen Meedhuizen