“Meedhuizen verkeer en meer”; verslag van de project start up

Het is al weer even geleden dat het project “Meedhuizen: verkeer en meer…” officieel is gestart. Dat gebeurde in herberg Lanting, waar alle betrokkenen, inwoners en gemeenten samen hebben gekeken wat er zo al aan de orde moet, kan en mag komen binnen het project.

Het verslag van deze bijeenkomst is hier in te downloaden (PSU 9 mei verslag).