Inloopbijeenkomst – 26 april

De gemeente Delfzijl nodigt u uit om op donderdag 26 april aanstaande, om19.30 uur een inloopbijeenkomst en een presentatie bij te wonen over het project ‘Meedhuizen: Verkeer en meer…’.

De bijeenkomst wordt gehouden in de zaal van café Lanting, Hoofdstraat 27 in Meedhuizen. Voor het project is een aantal aanleidingen, waaronder:

  • uw verkeersplan, gericht op het veiliger maken van het dorp;
  • een opgave voor beheer en onderhoud in het dorp aan onder andere deriolering en de openbare verlichting, groen en wegen;
  • een woonvisie, waarin ook de wensen van inwoners van Meedhuizen zijnvastgelegd.

De gemeenteraad heeft ingestemd met het samenvoegen van al deze aanleidingen en deze als één project aan te pakken; samen met u als inwoner en met Dorpsbelangen Meedhuizen!

Op donderdag 26 april legt Rients Turkstra, projectleider uit wat het project inhoudt, welke stappen er in het project zijn en hoe we dit als gemeente met u willen oppakken.

Na afloop van de presentatie kunt u uw vragen aan hem stellen en de woonvisie inzien. Ook Yvonne Arnst, communicatieadviseur van het project, is aanwezig. Bij haar kunt u uw mailadres achter laten, zodat
we u in de toekomst de digitale nieuwsbrief met steeds de laatste stand van zaken van het project kunnen toesturen. U kunt uw mailadres ook nu al mailen aan:
y.arnst@delfzijl.nl. Ook via de site van Dorpsbelangen Meedhuizen, www.dorpsbelangenmeedhuizen.nl houden wij u op de hoogte van het laatste nieuws over het project.

De avond van 26 april is bedoeld om op hoofdlijnen te schetsen welke stappen we nemen om het project te doorlopen en om u de gelegenheid te geven vragen te stellen over deze hoofdlijnen. Details, zoals welke lantaarnpalen en welke bestrating, komen in een later stadium van het project aan de orde.

We hopen u volgende week donderdag de hand te kunnen schudden.

Met vriendelijke groeten,

Rients Turkstra
Projectleider Delfzijl