‘Dorpen bij windparken worden met een fooi afgescheept’

MEEDHUIZEN Het beraad over de compensatie van Windpark Geefsweer bij Delfzijl vertoont scheuren. Een vooraanstaand lid is uit de klankbordgroep gestapt.
Dagblad van het Noorden 29-06-2017
Johan de Veer
Het is een lachertje, zegt Jan Wierenga uit Meedhuizen. ,,Dorpen bij windparken worden afgescheept met een fooi terwijl we steeds meer worden ingesloten in een industrieel landschap. De provincie die dit mogelijk maakt, weigert de leefbaarheid in het gebied in stand te houden. Dat is een schande.
Voormalig raadslid Wierenga discussieerde op voorspraak van Vereniging Dorpsbelangen Meedhuizen mee over mogelijke maatregelen die de pijn nog enigszins kunnen verzachten. Dat gebeurde door onder andere grondeigenaren, ontwikkelaars, inwoners en overheden.
Projectontwikkelaar Millenergy is bereid 1050 euro per megawatt per jaar te betalen. Dat is iets meer dan 50.000 euro per jaar. Een schijntje. We leven in een gebied dat getroffen is door krimp, aardbevingsschade en nog meer turbines. Woningen zijn straks moeilijk te verkopen.
De Meedhuizer is woedend op gedeputeerde Nienke Homan (GroenLinks) die in eerste instantie een bijdrage van de provincie aan lokale leefbaarheidsplannen afwimpelde. Het gaat om lokale voorzieningen die het gebied sociaal en economisch versterken.
Ik heb haar in de klankbordgroep horen zeggen dat hier geen geld voor is, omdat het provinciebestuur ook rekening wil houden met de rest van de provincie.’’ Voor Wierenga was dit reden om op te stappen. Als lid van zo’n beraad moet ik aan de inwoners uitleggen wat de resultaten zijn. Dat lukt niet als de gedeputeerde ons niet serieus neemt.
Wierenga wil weten hoe de gesprekken tussen de overheid en inwoners bij andere windparken in de omgeving van Delfzijl verlopen. ,,Ik zoek gelijkgestemden. De enige manier om de strijd aan te gaan, is door samenwerking. Er moet een volksbeweging op gang komen.’’ In een brief aan de provincie en de gemeente Delfzijl verantwoordt Wierenga zich voor zijn keuze om destijds in de klankbordgroep te stappen.
Ik ben geen voorstander van meerdere windparken in onze leefomgeving. Helaas weet ik dat het nagenoeg onmogelijk is deze niet geplaatst te krijgen. Ik ben in de klankbordgroep gaan zitten om de verminderde leefbaarheid gecompenseerd te krijgen. Verdere deelname liet ik afhangen van behaalde resultaten, aldus Wieringa.
Gedeputeerde Homan laat weten dat na het vertrek van Wierenga uit de klankbordgroep is gesproken over de komst van een dorpsmolen. Op die manier ontvangen inwoners een deel van de windopbrengst. Ook is gesproken over de komst van een fietspad.
Verder stelt Homan dat de gemeente Delfzijl leefbaarheidsgeld heeft gekregen dat in Meedhuizen kan worden ingezet.
Ook in Nieuwolda is verzet tegen de komst en de gevolgen van windparken ten zuiden van Delfzijl.